Σε ποιό βαθμό είστε ένας Ηγέτης που Προάγει τις Συνδέσεις

η διασύνδεση είναι το κλειδί

Ο Καθρέφτης της Ηγεσίας που Προάγει Συνδέσεις είναι ένα αναπτυξιακό εργαλείο που βοηθάει εσάς, τους συνεργάτες σας και τον οργανισμό σας να διαπρέψετε

Το εργαλείο σου επιτρέπει να δεις το ηγετικό σου προφίλ σε σχέση με τον Ο ιδανικός ηγέτης που προάγει συνδέσεις

ΥΓ: Πέρα από τη δωρεάν έκδοση για ατομική χρήση το CLMirror.org προσφέρει αναβαθμισμένα  χαρακτηριστικά για συμβούλους, ομάδες, μικρές επιχειρήσεις και μεγάλους οργανισμούς

  1. Το ερωτηματολόγιο αφορά τους συνειρμούς σου για συγκεκριμένες λέξεις που συναντά κάποιος συστηματικά στα πλαίσια ενός οργανισμού
  2. Παρακαλώ δώστε την τρέχουσα γνώμη σου βασισμένος/η στις απόψεις σου ή στις εμπειρίες σου σχετικά με τους οργανισμούς
  3. The questionnaire consists of eight steps and requires 7 to 10 minutes to complete.
  4. Το όνομα σας καταχωρήθηκε στη βάση δεδομένων ώστε να προσωποιήσουμε την αναφορά σας σχετικά με την Ηγεσία που προάγει συνδέσεις

5.126

Οι άνθρωποι ήδη κοίταζαν τον Καθρέφτη μιας Ηγεσίας που Προάγει Συνδέσεις


3.192

Ολλανδία

1.149

Ισπανικά

762

Αγγλικά

16

Γαλλικά

6

Γερμανικά

1

Ελληνικά

Ηγεσίας που Προάγει Συνδέσεις

Ένας Ηγέτης που Προάγει τις Συνδέσεις...

Θεωρεί και αναπτύσσει τον οργανισμό ως ένα συγκεντρωμένο και συμπεριληπτικό όλον που περιλαμβάνει άτομα και δραστηριότητες

είναι πεπεισμένος για τη συσχέτιση μεταξύ ''βολικής εργασίας'' και ''καλής απόδοσης'' και πράττει με βάση αυτήν την πεποίθηση

ακολουθεί στο οργανωσιακό διάγραμμα κάθετο διάλογο (πολιτική) και οριζόντια συνεργασία (εισροής-εκροής) και προτείνει αυτό το μοντέλο στους ηγέτες συναδέλφους

στοχεύει σε βιώσιμες βελτιώσεις που έχουν προσθετική αξία

θεωρεί ότι το ''να βοηθάει'' και να είναι ''δεκτικός βοηθείας'' αποτελούν τα θεμέλια της αποτελεσματικής συνεργασίας

βλέπει τους υπαλλήλους ως συνεργάτες και τους βοηθάει να εξερευνήσουν τα ταλέντας τους και να τα εφαρμόσουν στην πράξη

προσφέρει στους συνεργάτες τις πληροφορίες που χρειάζονται ώστε να αποδίδουν

αναζητά συστηματικά την ισορροπία ανάμεσα στους οργανωσιακούς στόχους και στα ενδιαφέροντα συνεργατών, πελατών και κοινωνίας